EL PEP - Concurs de guions

Bases del I Concurs de guions elpep.info

L’Agència de Salut Pública de Catalunya amb CIF: S-0800504C amb la col·laboració de FEM PRODUCCIONS amb CIF: SL B-66084377, MARTORELL & CABRÉ COMUNICACIÓ SL amb CIF: B-64298342 i EdPAC amb CIF: G-63082135 (en endavant ORGANITZACIÓ), convoca el "I CONCURS de guions elpep.info” (en endavant CONCURS) adreçat a adolescents i joves.

El CONCURS es regirà per les següents BASES:

 1. La participació en aquest CONCURS és gratuïta. Podran participar tots els nois i noies de 14 a 18 anys residents a Catalunya.
 2. Cada participant haurà de presentar un guió d’un màxim de 20 vinyetes elaborades sobre la plataforma http://www.elpep.info/concursdeguions/. Els guions han de ser reflexions originals sobre les drogues (cànnabis, tabac i alcohol) o aspectes relacionats amb ells i l’impacte en el món adolescent.
 3.  La presentació dels guions es durà a terme des del 5 de novembre de 2013 fins les 24:00 hores del 25 de novembre de 2013, segons l’hora del servidor. No s’acceptarà cap guió presentat fora de termini.
 4. La participació en el concurs suposarà l’acceptació de la difusió dels guions a través de la pàgina web del CONCURS, en els mitjans de comunicació i plataformes on-line que l’ORGANITZACIÓ consideri convenient.
 5. Els participants garantitzen que tenen cedits tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge que siguin necessaris per l’emissió dels guions i els vídeos resultants en qualsevol plataforma.
 6. Es rebutjaran i no es tindran per vàlides aquelles participacions que no compleixin els requisits mínims requerits (estar creats des de la plataforma http://www.elpep.info/concursdeguions , màxim 20 vinyetes, contingut referent a les drogues en l’àmbit de l’adolescència, i en concret al cànnabis, tabac i alcohol) i les que continguin dades falses o errònies, com per exemple i a títol enunciatiu no limitatiu, adreces de correu electrònic temporals, dades clarament fictícies i/o inventades en els camps del formulari de registre, que quedaran automàticament excloses del CONCURS.
 7. Tots els participants entenen i accepten que l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable del fracàs, pèrdua o irregularitat que pugui produir-se en l’enviament de la informació ocasionades per interferències en la comunicació o per qualsevol error o omissió derivat dels problemes de telecomunicacions, de tràfic, congestió o connexió a Internet, o qualsevol altra causa no imputable a l’ORGANITZACIÓ.
 8. Si ho considera necessari l’ORGANITZACIÓ podrà modificar alguns aspectes de les bases informant dels canvis al possibles afectats.
 9. El sistema d’elecció dels guanyadors es realitzarà mitjançant un jurat d’experts, que estarà format per Adolescents.cat, Agència de Salut Pública de Catalunya, EdPAC i WINC. Es valorarà l’originalitat i la qualitat de la reflexió sobre el consum de drogues en l’entorn adolescent, concretament: el reflex de l’entorn on viuen els adolescents, relació dels personatges amb el consum de drogues, pensaments reflexius al voltant del consum i el no consum i també es valorarà l’originalitat de les descripcions de les situacions, el sentit de l’humor, etc.
 10. Un mateix usuari no podrà participar dues vegades com a guionista.
 11. PREMI: Es seleccionaran 3 guions guanyadors d’entre tots els participants i es realitzarà un vídeo professional de cada un (il·lustració, edició i sonorització) seguint l’estil dels vídeos creats per http://www.elpep.info. S’anunciaran els guanyadors el dia 14 de desembre de 2013, a través del facebook d’elpep.info. Els vídeos produïts tindran una durada màxima de 2 minuts i es publicaran el 16 de gener de 2014 al Facebook i a la pàgina Web elpep.info.
 12. En compliment del que s’estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i la resta de disposicions dictades en el seu desenvolupament, l’ORGANITZACIÓ informa  als  participants  que  les  dades  personals obtingudes quedaran registrades en un arxiu propietat de l’ASPCat. Aquestes dades estaran ben guardades i s’utilitzaran exclusivament per finalitats del projecte concurs de guions elpep.info El fitxer es destruirà un mes després de finalitzar els tres vídeos guanyadors.
 13. El fet de participar en aquest CONCURS implica la total acceptació d’aquestes bases i l’acceptació de les condicions establertes per l’ORGANITZACIÓ en totes les seves fases, així com l’acceptació del criteri de l’ORGANITZACIÓ per la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.
 14. L’ORGANITZACIÓ es reserva el dret de declarar desert el CONCURS en cas que els guions que li hagin arribat no tinguin el nivell de qualitat suficient.