EINES DIDÀCTIQUES DE SUPORT

Disposem de tot un conjunt de materials pensats per treballar el tema de drogues a l’aula. Hem fet una selecció però en trobareu més a l’Hemeroteca Drogues de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Entrant en cada material, s’hi accedeix a una fitxa en la que consta la seva informació (any, entitat o administració que l’ha realitzat) i es pot veure o descarregar en pdf.

I

VÍDEOS EDUCATIUS

Propostes gràfiques que van acompanyades d’una guia per al treball amb l’alumnat a partir de la seva visualització.

ESO

Vídeos educatius El Pep

Vídeos de menys d’1 min sobre tabac, alcohol i cànnabis i riscos associats, de la web Elpep.info, adreçats a joves entre 14 i 18 anys per treballar aspectes preventius monogràfics. Tres són el resultat d’un concurs de guions amb adolescents.

 

Postobligatòria

Sortim? Documental i guia didàctica

Documental audiovisual i d’una guia didàctica que ofereix propostes per fomentar la reflexió entorn dels temes relacionats amb el fet de sortir de festa i els riscos associats. Va acompanyat d’una guia educativa.

Mirades que opinen

Material educatiu que consta d’un documental audiovisual i d’una guia didàctica que ofereix propostes que en complementen la visualització. El DVD ha estat elaborat per joves que han recollit l‘opinió d’altres joves sobre diferents aspectes relacionats amb les drogues.

  Em dic Marc. Joves i estils de vida

Material educatiu que consta d’un documental audiovisual i d’una guia didàctica que ofereix propostes que complementen la visualització. El programa se centra sobretot en l’oci dels joves i la seva relació amb el consum de drogues.

i

QUADERNS DIDÀCTICS

Materials per treballar a l’aula amb activitats per a l’alumnat i un quadern per al professorat amb les pautes didàctiques.

ESO

i_tu_que_sents I tu, què sents?

Proposta didàctica per intervenir amb jovent el tema de les emocions, i que fa prevenció universal mitjançant el treball sobre l’amor i les relacions, el respecte o la diversió. Hi conté quaderns per treballar amb el jovent i una guia didàctica.

i_tu_que_en_penses I tu, què en penses?

Material amb set dossiers informatius i activitats, que intervé en la promoció de factors de protecció mitjançant el treball d’aspectes com ara la pressió de grup, la publicitat, el temps lliure, les relacions i altres. Hi conté quaderns per treballar amb el jovent i una guia.

  Fumes perquè vols?

Material didàctic al voltant del tabac per a joves que també informa sobre aspectes com ara la dependència associada o les conseqüències físiques.

 

EXPOSICIONS

Plafons, normalment acompanyats d’una proposta educativa complementària, que convé que siguin dinamitzats pel professorat o especialistes en l’àmbit.

ESO

El tabac al descobert

Exposició d’11 plafons i un mòdul de consulta per generar actituds contràries al tabac, i el seu consum, i refermar la posició dels infants, adolescents i joves que no hagin fumat mai.

T’ho empasses tot?

Exposició de 10 plafons per a joves que convida a pensar sobre l’alcohol des de la perspectiva dels que no en beuen.

drogues_i_queZ Drogues… i què?

Exposició de 10 plafons que tracta conjuntament temes de drogues amb una mirada crítica, comparant-ho amb altres relacionats amb el consumisme, la sostenibilitat i altres temes.

 

Postobligatòria

Ètica etílica

Exposició de 12 plafons de caràcter preventiu sobre l’alcohol que tracten les actituds i conductes de risc que hi estan relacionades. L’exposició va acompanyada d’una guia amb continguts, objectius per treballar i propostes educatives.

  Febre del divendres nit

Exposició interactiva per treballar a través d’un joc de rol que simula una sortida nocturna, les conductes de risc associades a la festa, les drogues, la conducció i les relacions sexuals.