Existeix el fum de tercera mà? Què és això?

 

Durant molts anys, no es coneixia que el fum del tabac era nociu per als fumadors i fumadores; és el que coneixem per fum de “primera mà”, i ja fa molt de temps que s’han demostrat els diferents perjudicis a la salut que provoca.

 

Després, va costar que s’acceptés que el fum que inhala una persona no fumadora, en companyia d’una altra que si que ho és, també podia ser nociu; a dia d’avui ja som conscients que el fum de “segona mà” té molts efectes.

 

 

I ara ens expliquen que existeix una cosa anomenada fum de “tercera mà”. Tot i que potser el nom no és el més encertat, ja que no es tracta exactament de fum, l’expressió es refereix a les partícules ambientals provinents del fum de les cigarretes que es queden adherides a la roba de les persones, a les catifes, les cortines o els sofàs de casa, o a altres materials porosos com pot ser la fusta.

 

Aquella olor estranya (o pudor) que fan les persones o la roba un cop s’ha fumat, és un residu també, i pot ser perjudicial.

 

Sigui com sigui, només per la pudor, ja ens ho hauríem de plantejar 😉