Programa Salut i escola Contingut i guia d’implementació
Departament de Salut, 2008

El programa Salut i Escola neix l’any 2004 amb l’impuls dels departaments d’educació i de Salut de la Generalitat. Es desenvolupa a tots els centres educatius de secundària obligatòria –preferentment de segon cicle–, dins la xarxa pública i concertada de Catalunya.

La seva implementació la duen a terme als centres el personal d’infermeria de les àrees bàsiques de salut del territori. Té com a objectiu general millorar la salut de les noies i els nois adolescents parant especial atenció als següents temes:

  • Drogues.
  • Conductes alimentàries.
  • Salut mental.

El programa de promoció de la salut i detecció de conductes de risc, es duu a terme amb diferents activitats:

  • Consulta individual.
  • Suport al professorat i equip directiu en temes de salut.
  • Tallers a l’aula.
  • Disseny d’intervencions en coordinació amb altres agents del territori.