Aquesta taula resum suggereix intervencions preventives per nivell acadèmics, amb les drogues que es proposa tractar, els objectius a assolir i els temes que es poden treballar.

Aquest quadre pot servir com a orientació a l’hora de dissenyar intervencions preventives tot i què caldrà adaptar-lo a la realitat de cada centre i fins i tot de cada aula. Alguns grups –tot i tenir la mateixa edat– necessiten una proposta més prudent mentre que a altres convé una més directa.

En qualsevol cas es recomana incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere i la diversitat cultural.

 Drogues a tractarObjectiusTemes i continguts
ESO 1Tabac
 • Donar informació objectiva sobre el tabac i l’impacte de fumar-ne.
 • Fer valorar la salut.
 • Afavorir espais de reflexió per a la presa de decisions.
 • Promoure hàbits saludables.
Informació

 

 • Ús i significat del tabac al llarg de la història.
 • Components del tabac i de la seva combustió.
 • Diferents presentacions: cigarretes i cargolar.
 • Mites relacionats amb fumar-ne.
 • Multinacionals tabaqueres i els seus interessos.

Riscos

 • Addició que provoca.

Decisions

 • Rol del tabac dins d’un grup.
 • Com fer-se gran.
ESO 2Tabac
Alcohol
 • Apropar informació objectiva sobre el tabac i l’alcohol.
 • Afavorir espais de reflexió per a la presa de decisions.
 • Promoure hàbits saludables.
 • Fer entendre que fumar-ne no fa més gran.
 • Informar sobre l’alt risc de dependència i físic.
Informació

 

 • Ús i significat de l’ús del tabac al llarg de la història.
 • Components del tabac i de la seva combustió.
 • Diferents presentacions: cigarretes i cargolar.
 • Mites relacionats amb fumar tabac i beure alcohol.
 • Multinacionals tabaqueres i alcoholeres i els seus interessos.
 • Drogues legals.
 • Begudes fermentades i destil·lades.
 • Aspectes que influeixen en els efectes que fa l’alcohol.

Riscos

 • Addició que provoca el tabac.
 • Coma etílic.
 • Desinhibició relacionada amb beure’n i les seves conseqüències.

Decisions

 • Concepte d’un/a mateix/a al marge del que pensin altres.
 • Curiositat i experimentació relacionada amb fer-se gran.
 • Mantenir la pròpia decisió davant d’un grup.
ESO 3Alcohol
Cànnabis
 • Retardar l’edat d’inici de l’alcohol i el cànnabis.
 • Informar sobre les diferents substàncies i l’impacte en la salut en un moment evolutiu de creixement.
Informació

 

 • Cànnabis i els seus principis actius.
 • Conseqüències legals de fumar-ne i vendre’n.
 • Efectes que pot provocar.
 • Possibles desequilibris mentals associats.

Riscos

 • Baixada de tensió.
 • Impacte del seu consum en els estudis i en un centre educatiu.
 • Repercussions que pot tenir en la salut mental en persones amb predisposició.

Decisions

 • Importància de l’autoconeixement.
 • Aprenentatge de la pròpia experiència i de les males vivències.
 • Pressió de grup i com fer-hi front.
 • Prevenció i actuació davant una intoxicació o coma etílic.
 • Relacions en espais d’oci.
ESO 4Alcohol
Cànnabis
 • Retardar l’edat d’inici de l’alcohol i el cànnabis.
 • Informar sobre les diferents substàncies i l’impacte en la salut en un moment evolutiu de creixement.
 • Informar sobre com beure’n i fumar-ne per reduir els riscos si se’n fa un ús.
Informació

 

 • Cànnabis i els seus principis actius.
 • Conseqüències legals de fumar-ne i vendre’n.
 • Possibles desequilibris mentals associats al cànnabis.
 • Efectes diferents de l’alcohol en noies i nois.
 • Pautes per reduir riscos quan se’n consumeix.
 • Alcohol, festa i gènere.

Riscos

 • Baixada de tensió pel seu ús.
 • Impacte del seu consum en els estudis, la família i centre educatiu.
 • Conductes problemàtiques associades: agressivitat, conducció i intimidació.

Decisions

 • Botelló i cura de l’entorn.
 • Prevenció i actuació davant una intoxicació o coma etílic.
 • Manera de tornar a casa després de la festa.
BatxilleratAlcohol
Cànnabis
Altres il·legals Psicofàrmacs
 • Si hi ha consum, promoure’n un ús moderat i recreatiu.
 • Conscienciar sobre els riscos d’usar drogues en contextos d’estudis.
 • Tinença i la venda de drogues il·legals.
 • Drogues i conducció o deixar-se conduir.
 • Paper de les drogues en les diferents cultures.
 • Legalització i prohibició de les drogues.
Cicles formatiusAlcohol
Cànnabis
Altres il·legals Psicofàrmacs
 • Conscienciar sobre els riscos d’usar drogues en contextos laborals.
 • Promoure un ús moderat i recreatiu.
 • Tinença i la venda de drogues il·legals.
 • Drogues i conducció o deixar-se conduir.
 • Paper de les drogues en les diferents cultures.
 • Legalització i prohibició de les drogues.
 • Treballar sota els efectes de les drogues.