¿Los bebés fuman tabaco?Els bebés fumen tabac?

Por suerte, ahora la publicada del tabaco está muy controlada -aunque las tabaqueras ya se lo montan para hacer publicidad.
Pero antes, no era así…

Per sort, ara la publicitat del tabac està molt controlada -tot i que les tabaqueres ja s’ho munten per fer-ne.
Però abans, no era així…

Comenta