Diuen (la tele, col·legues…)

[image img=”https://www.elpep.info/docs/elPep-PORROS-diuen-a-la-tele.jpg” align=”left”]

Que els porros són millors que el tabac

És veritat que un paquet al dia fa malbé la salut i enganxa molt més que un parell de porros. I també ho és que un parell de porros afecten molt més el coco que tot un paquet de tabac.

Que el consum propi està permès

El consum de cànnabis en espais públics està sancionat. Si t’agafa la poli, et caurà una multa i avisarà la família.

Que està permès tenir tres plantes de maria

El cultiu no és legal, si la poli troba plantes de maria, per poques que siguin, pot posar multes i, si són moltes, portar la persona a judici.