Amb l’alcohol sovint passa que creiem que controlem, però no estem en condicions d’agafar la moto sense anar fent esses, i tampoc som gaire conscients si és un altre conductor o conductora qui ens diu que no hi ha problema, que tampoc han begut tant!

El vídeo és d’un expert en conducció i de com li afecta el consum d’alcohol a l’hora de conduir. Si ell no pot, el nostre amic o amiga tampoc en sabrà tant!