Passa una cosa curiosa amb l’alcohol: es tracta de la droga més consumida i acceptada a la nostra societat i alhora és una de les que més problemàtiques per a la salut i la convivència causa.

 

És per això que aquesta setmana (del 13 al 19 de novembre) us proposem que hi reflexionem! No us ho proposem nosaltres des d’aquest blog, es tracta d’una setmana sencera de sensibilització en el marc del Dia Mundial Sense Alcohol, aquest 15 de novembre!

 

Són moltes coses les que podem pensar: Com ens afecta l’alcohol? Com afecta a les persones del nostre voltant? Si decideixo no consumir, respecto i em respecten? Si decideixo consumir, respecto i em respecten? Haig de fer-me càrrec de les conseqüències?

 

Ens hem aturat en alguna ocasió a reflexionar sobre aquestes coses o sovint ens trobem en situacions on improvisem? I si improvisem, tenim més números de que les coses ens surtin bé, o malament?

 

I com que l’alcohol és responsabilitat de tothom, respecto i escolto també l’opinió i la tasca dels i les demés persones involucrades en aquest tema? Respecto que no me’n venguin (perquè és il·legal)? Escolto a professorat, educadors/es i professionals de la salut, per a contrastar les meves idees i tenir més eines per a cuidar-me? En parlo amb la família?

 

Per començar la setmana i anar pas a pas, repasseu l’apartat sobre l’alcohol de la web, per a refrescar algunes coses sobre el seu consum!