Molt bé, és un post desagradable, però és el que hi ha (i ens estalviarem les imatges aquest cop)!

 

Durant molt de temps hi han hagut diverses teories sobre perquè es vomita quan es beu alcohol, o quan es beu molta quantitat d’alcohol. I hi han moltes explicacions casolanes que la gent assumeix com a veritables i a les que no li dona més voltes. Però sovint aquestes explicacions donen lloc a “llegendes urbanes” que no són del tot certes.

 

 

Una idea molt general és que l’alcohol fa alguna cosa, que no se sap ben bé que és, que fa vomitar. És com un preu que s’ha de pagar. Però, si no sabem com van les coses, no podem millorar la manera de fer-les? O valorar fer-les o deixar-les de fer?

 

Doncs la idea que el cos expulsa l’alcohol perquè n’hi ha un excés no és del tot acurada; i en alguns casos ni tan sols és així ja que es vomita bastant després d’haver begut i quan l’alcohol ja està als intestins sent absorbit (perquè només una petita s’absorbeix a l’estómac, perquè tot is ser un líquid no fa digestió). Si que pot ser que algunes persones “vomitin” de forma més habitual que la resta, com a mecanisme del seu cos per a regular-se, o eliminar “feina” de l’organisme, però com sabeu no tothom vomita i hi ha qui té dificultats per fer-ho inclús provant de procurar-ho (per tant, mai s’ha de forçar ningú a vomitar si no vol).

 

 

La realitat sería que l’alcohol (i quanta més quantitat pitjor) irrita l’estómac, alterant-lo. I això pot acabar provocant una serie d’espasmes i contraccions musculars (les arcades, que vindrien sovint després de mareigs) que acabarien fent al cos buidar el contingut de l’estómac (i en alguns casos de part de l’intestí prim).

 

Però ens hi posem com ens hi posem, a nosaltres ens agrada mirar-ho d’una altra manera: no és només que l’alcohol, faci vomitar, perquè no hi va sol a l’estómac. Som nosaltres si bevem i fem les coses malament i ens acabem provocant el vòmit.