De drogues n’hi ha de legals i de no legals, però que una droga sigui legal no vol dir que no tingui restriccions o indicacions de com es pot fer servir i a on.

L’alcohol és una substància que està subjecta a aquestes regulacions: hi ha lleis que ens diuen qui en pot consumir (només els majors d’edat), on (a la via pública o a llocs privats), com s’ha de vendre i com se n’ha de fer publicitat.

Aquest mes de juny el Ministeri de Sanitat ha publicat un esborrany d’una nova llei contra el consum d’alcohol. Enguany les modificacions d’aquesta llei estan pensades especialment pel que té a veure amb l’alcohol i els menors d’edat.

Es preveu que es pugui multar als pares i mares pel consum dels fills i també que es retiri la publicitat atractiva especialment per als adolescents i joves de franges horàries on els menors d’edat veuen la televisió, així com del carrer quan s’està a prop de centres escolars o infantils. Es perseguirà i sancionarà amb més duresa als locals i negocis que proporcionin alcohol a joves, així com a la gent que els inciti.

A més, es podran realitzar proves d’alcoholèmia a menors d’edat, previ avis als seus tutors legals, i els centres mèdics estaran obligats a comunicar-se amb les famílies si hi han incidents relacionats amb l’alcohol.

En aquests enllaç hi ha informació més detallada:

http://periferics.cat/la-proposta-de-nova-llei-de-lalcohol-multes-per-pares-restriccio-publicitat-i-consum-en-public/