Sovint, s’acostuma a dir que utilitzem els xats i les xarxes socials per estar més ben comunicats o comunicades, per connectar-nos amb amics i amigues des de la distància i que, fins i tot, així tenim més relacions i més intenses.
Poques vegades, però, es para atenció a les ratllades que podem tenir comparant la nostra vida i el nostre aspecte amb les meravelloses imatges que la resta publica. Ningú ens explica que els xats fan la comunicació molt lenta i, sovint, ens provoquen malentesos i interpretacions errònies del què escriu l’altre. Fins i tot, podem arribar a tenir paranoia intentant desxifrar la intencionalitat dels comentaris a les nostres fotografies o perfils o, inclús, arribar a imaginar que amics i amigues han creat grups virtuals excloent-nos!

 

Quan estem sols o soles darrere les pantalles, la fantasia guanya terreny a la realitat i ens fem suposicions o pel·lícules que al cara a cara mai ens havíem fet!!

 

Us n’heu adonat?