Connexió o desconnexió?

Sovint, s’acostuma a dir que utilitzem els xats i les xarxes socials per estar més ben comunicats o comunicades, per connectar-nos amb amics i amigues des de la distància i que, fins i tot, així tenim més relacions i més intenses. Poques [...]