Porros i pasta

Doncs sí, pasta i porros, i no és una recepta! Aquests joves de Pineda ens retraten una conversa de cap de setmana entre amics per a que pensem en els porros i la pasta que costen. I en d'altres coses.   I [...]