Tabac de cinema?

Si ens hi fixem, no podem trobar gairebé enlloc anuncis de tabac. No surten a la tele, la ràdio, les marquesines dels autobusos, els diaris o les planes web que visitem... La realitat és que el tabac, com a droga legalitzada, té [...]