Mites del tabac de cargolar!

Del tabac de cargolar hi ha molts mites que corren! Se’n diuen moltes coses en positiu, sobretot comparant-lo amb tabac manufacturat (les cigarretes que venen ja preparades en caixetes) i destacant-ne suposades avantatges.   És més natural, està menys processat, es fuma [...]

Go to Top